Hапишіть нам
Zapros@platinumbank.com.ua
Подзвоніть нам
+38 044 495 60 53, 044 495 60 55Иностранный банк с международными инвестициями
+38 044 495 60 53
3080

Google+

Сповіщення

Шановні Клієнти!

Згідно зі статтею 12 Закону України «Про захист персональних даних» ПАТ «ПтБ» (далі – Банк) повідомляє, що ваші персональні дані було внесено до Бази персональних даних «Клієнти ПАТ «ПтБ» (далі – База) з метою здійснення прав і виконання обов’язків при встановленні правовідносин із Банком стосовно надання послуг, визначених статтею 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а також для забезпечення ведення/збереження необхідної статистичної інформації, забезпечення реалізації господарських відносин, адміністративно-правових, податкових, фінансових відносин і відносин у галузі бухгалтерського обліку у відповідності із Законом України «Про захист персональних даних», Громадянським кодексом України,  Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Законом України «Про банки і банківську діяльність», Законом України «Про запобігання і протидію легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», Законом України «Про організацію формування і обігу кредитних історій», Законом України «Про систему гарантування внесків фізичних осіб», іншими законодавчими актами, у тому числі нормативно-правовими актами НБУ, для дотримання вимог чинного законодавства і внутрішніх правил Банку при укладанні, реєстрації, виконанні і супроводженні договорів про здійснення банківських/фінансових операцій тощо, для забезпечення інформування про продукти, ​​послуги та акції Банку, для проведення опитувань про якість обслуговування, з’ясування потреб, думок і міркувань, забезпечення діяльності Банку, захисту і реалізації його прав та інтересів і/або необхідних для забезпечення виконання взятих Банком зобов’язань.

Категорії оброблюваних персональних даних – персональні дані загального характеру (ПІБ, стать, освіта, адреса реєстрації і фактичного проживання, паспортні дані або дані інших документів, що посвідчують особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідчення про працевлаштування, сімейний/фінансовий стан, контактні дані (номери телефонів,  адреси ел. пошти), фотографічне зображення тощо) залежно від послуги, що надається Банком.

Ваші персональні дані можуть надаватися органам державної влади і місцевого самоврядування, а також підприємствам, установам, організаціям і фізичним особам, включаючи іноземних юридичних і фізичних осіб, у відповідності із Законом України «Про захист персональних даних» і у відповідності з наданою Вами Згодою на обробку персональних даних і в порядку, встановленому чинним законодавством.

Одночасно звертаємо увагу, що персональні дані клієнтів Банку є банківською таємницею і зберігаються у відповідності з положеннями Закону України «Про банки та банківську діяльність» і Правил зберігання, захисту, використання і розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267.

У відповідності із Законом України «Про захист персональних даних» Ви маєте такі права:

  • знати про місцезнаходження Бази, її призначення і найменування, місцезнаходження власника і розпорядників Бази або дати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженим Вами особам, окрім випадків, встановлених законом;
  • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані, що містяться в Базі;
  • на безкоштовний доступ до своїх персональних даних, що містяться у Базі;
  • отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів від дня надходження запиту, окрім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються Ваші персональні дані в Базі, а також отримувати зміст Ваших персональних даних, що зберігаються;
  • пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки Ваших персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні повноважень, передбачених законом;
  • пред’являти вмотивовану вимогу про зміну чи знищення Ваших персональних даних власником та / або розпорядником Бази, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;
  • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки і випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку із умисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання свідчень, які є недостовірними або такими, що ганьблять Вашу честь, гідність і ділову репутацію;
  • звертатися з питань захисту своїх прав персональних даних в органи державної влади, органи місцевого самоврядування, до повноважень яких відноситься захист персональних даних;
  • здійснювати засоби правового захисту у випадку порушення законодавства про захист персональних даних.

Із повним текстом Закону України «Про захист персональних даних» Ви можете ознайомитися на офіційному сайті Верховної Ради України за адресою: http://portal.rada.gov.ua. Більш детальну інформацію про сферу дії і застосування Закону України «Про захист персональних даних» Ви можете отримати і ознайомитися на офіційному сайті Міністерства юстиції України за адресою: http://www.minjust.gov.ua або на офіційному сайті Державної служби України з питань захисту персональних даних за адресою: http://www.zpd.gov.ua.