Hапишіть нам
Zapros@platinumbank.com.ua
Подзвоніть нам
+38 044 495 60 53, 044 495 60 55Иностранный банк с международными инвестициями
+38 044 495 60 53
3080

Google+

Політики

Запровадження принципів корпоративного управління позитивно відображається на всій діяльності банку. Ми не тільки розробили та запровадили кодекси поведінки, цінностей та політики банку, ми також сформували особливу філософію та менталітет співробітників. На сьогоднішній день всі наші співробітники розділяють інтереси та принципи роботи банку. В свою чергу, це дозволяє нам досягати відкритості та прозорості у взаємодії з клієнтами, акціонерами та суспільством загалом.

В банку розроблені та запроваджені політики, які регламентують поведінку всіх рівнів співробітників у визначених ситуаціях:

 • Платинові стандарти
 • Платиновий уповноважений
 • Політика інформування про посадові проступки і протиправні дії
 • Політика мінімізації негативного впливу на оточуюче середовище
 • Політика відносин з працівниками
 • Політика отримання працівниками подарунків і послуг з організації дозвілля
 • Політика запобігання домагань
 • Політика запобігання корупційних дій
 • Політика рівності відносин
 • Політика управління конфліктами інтересів
 • Політика фінансової підтримки працівникам
 • Політика зовнішніх та внутрішніх комунікацій
 • Правила використання ІТ ресурсів

Всі співробітники ознайомлені з політиками та діють у відповідності з встановленими правилами поведінки.