Hапишіть нам
Zapros@platinumbank.com.ua
Подзвоніть нам
+38 044 495 60 53, 044 495 60 55Иностранный банк с международными инвестициями
+38 044 495 60 53
3080

Google+

Новини

21.07.2011

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітентаПовне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Платинум Банк» Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариствоІдентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33308489 Місцезнаходження емітента: 03680, м. Київ, Амосова, 12Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 492 90 92, (044) 288 40 77 Електронна поштова адреса емітента: APulin@platinumbank.com.ua Веб-сайт емітента: www.platinumbank.com.uaАдреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.platinumbank.com.ua Вид особливої інформації: факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі


«14» липня 2011 року Операційним управлінням за №1407/2011/04 було прийняте рішення про  включення іменних відсоткових облігацій Публічного акціонерного товариства «Платинум Банк» (серії А) до Котирувального списку  2 рівня Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС". Рішення набирає чинності з 15.07.2011. Номінальна вартість цінного паперу – 1000 (одна тисяча) гривень. Кількість – 100 000 (сто тисяч) штук. Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів (у відсотках): 100%. Реєстрацію випуску цінних паперів здійснено Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 22.10.2010р., свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств  №101/2/10, видано 17.11.2010р. Форма існування – бездокументарна. Власники цінних паперів мають наступні права: отримати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду; купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку Звіту про результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій; отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення, пред’являти облігації до дострокового викупу на умовах передбачених проспектом емісії облігацій, здійснювати будь-які інші операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України. 

 

Platinum Bank – один из крупнейших участников отечественной банковской системы. Банк относится к І группе банков согласно рейтингу Национального банка Украины (более 0,5% активов банковской системы). Региональная сеть насчитывает 67 отделений и 1006 пунктов продаж по всей территории Украины.
С начала 2016 года акционеры направили в капитал Platinum Bank средства в размере 126 млн. грн. До конца года планируется пополнение капитала еще на 470 млн грн.
до списку