Hапишіть нам
Zapros@platinumbank.com.ua
Подзвоніть нам
+38 044 495 60 53, 044 495 60 55Иностранный банк с международными инвестициями
+38 044 495 60 53
3080

Google+

Новини

27.01.2011

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітентаПовне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Платинум Банк»
Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33308489
Місцезнаходження емітента: 03680, м. Київ, Амосова, 12
Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 492 90 92
Електронна поштова адреса емітента: Burlaka@platinumbank.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.platinumbank.com.ua
Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

На підставі рішення Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства "Платинум Банк" від 25.01.2011р. (протокол №17) звільнена, у зв’язку із поданою заявою, з посади члена Правління ПАТ "ПтБ", Кобилянська Олена Вікторівна, паспорт серія СН №096008, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 24 лютого 1998р. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0.000%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді члена Правління з 10.10.2008р. На посаду, що звільняється, нікого не призначено.
 

 

Platinum Bank – один из крупнейших участников отечественной банковской системы. Банк относится к І группе банков согласно рейтингу Национального банка Украины (более 0,5% активов банковской системы). Региональная сеть насчитывает 67 отделений и 1006 пунктов продаж по всей территории Украины.
С начала 2016 года акционеры направили в капитал Platinum Bank средства в размере 126 млн. грн. До конца года планируется пополнение капитала еще на 470 млн грн.
до списку