Hапишіть нам
Zapros@platinumbank.com.ua
Подзвоніть нам
+38 044 495 60 53, 044 495 60 55Иностранный банк с международными инвестициями
+38 044 495 60 53
3080

Google+

Структура корпоративного управління

До складу Наглядової ради входить Голова та 4 члени Наглядової Ради. У рамках Наглядової Ради діє Аудиторський Комітет Спостережної Ради. Спостережна Рада виконує наглядові функції та визначає стратегію розвитку компанії. Спостережна Рада також відповідає за випуск акціонерного капіталу, підписання кредитних угод, призначення чи звільнення менеджменту, ухвалення зовнішніх аудиторів та розподіл доходів компанії.

На даний момент Топ Менеджмент складається з 9 керівників. Менеджмент Групи бере участь у розробці бізнес-стратегії і несе пряму функціональну відповідальність за відповідні сфери в складі Platinum Bank та Platinum Express.

Система корпоративного управління Platinum Bank відповідає вимогам законодавства України та правил Національного Банку України. Структура корпоративного управління Platinum Bank включає Спостережну Раду Банку, яка виконує наглядові функції щодо Правління Банку і його комітетів, що відповідають за ухвалення правил всередині Банку.

Менеджмент Platinum Express напряму звітує Голові Правління. Відповідні підрозділи, в свою чергу, звітують відповідним Топ Менеджерам.

Внутрішній аудит напряму звітує Спостережній Раді та відповідає за перевірку всіх функцій та процесів на регулярній основі.